onsdag 20 september 2017

The Future in CFD is Already Here

The following two documents describe the vision of state-of-the-art of Computational Fluid Dynamics (CFD):
The breakthrough of the G2/Unicorn/FEniCS fluid solver at the 3rd AIAA  HighLift Prediction Workshop (HighLiftPW-3) as documented here (and commented on at The Secret of Flight), shows that the future is already here! 

More specifically G2/Unicorn/FEniCS today delivers what is described as Grand Challenge Problem 1
 • LES of a powered aircraft configuration across the full flight envelope. 
 • This case focuses on the ability of CFD to simulate the flow about a complete aircraft geometry at the critical corners of the flight envelope including low-speed approach and takeoff conditions, transonic buffet, and possibly undergoing dynamic maneuvers, where aerodynamic performance is highly dependent on the prediction of turbulent flow phenomena such as smooth body separation and shock-boundary layer interaction.
This is made possible by a combination of the following elements:
 1. Euler/Navier-Stokes as parameter free model for high Reynolds number flow.
 2. Slip boundary condition as basic simple parameter-free wall model.
 3. Time resolved computational solution by G2 as residual-stabilised finite element solver.
 4. Automatic turbulence model from computational residual stabilisation.
 5. Automatic residual-based tetrahedral mesh adaptivity.
 6. Automatic duality-based output error control.


LES by G2/Unicorn/FEniCS of a powered aircraft configuration across the full flight envelope. 

tisdag 12 september 2017

Lärarna Måste Få Lära Sig Programmera

Lärarnas Riksförbund säger det självklara när nu programmering skall ingå som del av matematikundervisningen:
 • Lärarna i matematik måste få lära sig att programmera.
 • Hur ska lärarna kunna undervisa i ett ämne de inte behärskar?
 • För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas måste lärarna först utbildas, enligt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
 • Det är framför allt matematiklärarna som kommer att få krav på sig att undervisa i programmering. Det innebär ett helt nytt område för många och därför behövs det utbildning.
 • När Lärarnas Riksförbund frågar matematiklärare i grundskolan hur de känner inför det nya innehållet svarar mer än åtta av tio lärare att de känner sig osäkra på hur de ska undervisa.
 • Det visar sig att nästan sju av tio matematiklärare i högstadiet och fyra av tio lärare i gymnasieskolan inte har någon utbildning alls i programmering. 
 • Ytterst få lärare i matematik har läst programmering inom sin lärarutbildning. 
 • Några har läst det inom andra högskoleutbildningar, några har lärt sig det genom andra kurser, men även de som har läst och har kunnat programmera upplever att de har föråldrade kunskaper i ämnet samt att de saknar metodiken, det vill säga hur man lär ut ämnet.
 • Det behövs därför en statligt finansierad akademisk utbildning för lärarna som ska undervisa i programmering. Lärarna måste få utbildning dels i ämnet programmering, dels i hur man undervisar i programmering. Denna utbildning ska självklart skötas av universitet och högskolor, precis som den ordinarie lärarutbildningen gör.
Det är här mitt program Matematik-IT kommer in. Läs och begrunda.

söndag 10 september 2017

Faktaresistens, Onda Krafter ock Klimatförändringar

Filosofiska Rummet i Sveriges Radio tar idag upp temat Kunskapsresistens med utgångspunkt från Åsa Wikforss bok Alternativa Fakta, Om Kunskap och dess Fiender, utgående från följande analys presenterad av programledaren: 
 • Frågan om politiken, polariseringen, de sociala medierna och kanske även våra mänskliga kognitiva förmågor, hur allt detta samspelar i skapande av näthat, konspirationsteorier, beskyllningar om lögn och politiskt korrekta mantran, helt enkelt en kris för begrepp som sant och falskt, rätt och fel.
 • Den frågan är för och brännande intressant  för att vi skall kunna släppa den. Filosofen Åsa Wikforss kommande bok handlar om detta som har kommit att kallas alternativa fakta, och bokens underrubrik lyder Om Kunskapen och dess Fiender. Det handlar om fakta och om faktaresistens, om evidens, sanning och lögn men också om en demokrati i gungning. 
Åsa Wikfors lägger ut texten om varför hon skrev boken i Sveriges Radio och UR Samtiden: Faktaresistens och Alternativa Fakta:
 • Droppen var när dom började tala om alternativa fakta, då tänkte jag att nä nu får det vara nog: när centrala påståenden om kunskap och sanning och evidens ifrågasätts på olika sätt, då kände jag att då får en filosof gå in och bidra på olika sätt. 
 • Det faktum att vi i grunden är rationella utnyttjas också av onda krafter...De desinformationskampanjer som oljeindustrin har ägnas sig har varit effektiva....och fått oss att ifrågasätta vetenskaplig evidens genom att sprida det falska påståendet att vetenskapliga experter är inte ense om att mänsklig aktivitet orsakar klimatförändringar.
Vi kan här se hur Sveriges Radio och TV säljer det nya begreppet "faktaresistens" som kopplas till ledord som "kunskapen och dess fiender", "onda krafter", "näthat" och "konspirationsteorier" med skepticism till klimatalarmism (framförd av "klimatförnekare") som skräckexempel.

Åsa har ingen kunskap om jordens klimat, men låter sig villigt från sin akademiska position som filosof ingå i den statligt understödda propaganda som hjärntvättar svenska folket, där till vokabulären med "klimatförnekare" nu kan läggas  "faktaresistens" och "kunskapens fiender".

Hur har det kunnat bli så galet Åsa att det är Dig själv Du beskriver med dessa ord? Varför sprider Du som filosof farlig politisk propaganda som om 1984 är vår tid? 

onsdag 6 september 2017

KTH Jagar "Klimatförnekare"

I en pressrelease sänder KTH följande budskap till svenska folket: Klimatförnekare stort problem även i SverigeKTH tar i ordentligt:
 • Vår erfarenhet är att förnekelse av vetenskap i klimatfrågan förekommer även i Sverige,
 • Klimatförnekare finns inom fossilindustrin, i vissa tankesmedjor och bland populistiska politiker.
 • Förnekelsen handlar bland annat om att det pågår en global uppvärmning, att människan bidrar till denna och att effekterna blir negativa.
 • Forskningen om vetenskapsförnekelse avslöjar förnekarnas metoder, såsom att plocka russin ur kakan, förvanska statistik, uppträda med vilseledande kompetens eller ifrågasätta forskares motiv och finansiering. 
 • Kränkande påhopp på forskare är inte ovanliga. På den politiska arenan sprids inte sällan grundlösa argument för att motverka en vetenskapsbaserad policy.
 • Enligt KTH-forskarna behövs det nu nya grepp för att motverka vetenskapsförnekelse. 
 • I forskarnas studie redovisar de olika strategier som föreslagits inom forskningen, men de ser att det saknas mer precis kunskap om varför politiken ibland lyckas hantera vetenskapsförnekelse, och ibland inte. Därför är det viktigt att fortsätta undersöka frågan i nya studier.
KTH beskriver då en person som min som "klimatförnekare" med en terminologi som andas avgrund.

Det finns ingen s k "klimatförnekare" som inte vet att jordens medeltemp har ökat ca 0.5-7 C de senaste 100 åren (knappast mätbart), i en återhämtning efter "lilla istiden", eller förnekar att människan har någon inverkan på jorden vi lever på, eller att det därav kan finnas negativa effekter. Vad en sådan person kan "förneka" är att jordens klimat låter sig styras med hjälp av flygskatt eller att det "fossilfria samhället" nu är ett lämpligt mål för mänskligheten (jfr föregående post). 

Problemet med press-releasen från KTH är att det andas censur: All skepsis till klimatalarmism skall  förbjudas! Detta är inte bra för KTH som vetenskaplig institution. KTH skall inte låta sig ledas in i rollen som språkrör för en klimatalarmism som bara är politik med tveksam vetenskaplig grund. Eller vad säger KTHs rektor och fakultetsråd?

PS1 SvD hakar på och trumpetar budskapet: Forskare: Farligt när vetenskapen förnekas.

PS2 Lennart Bengtsson (och Steven Jörsäter) ger replik i SvD Vetenskapen kring klimatet är inte avgjord:
 • När det gäller klimatvetenskapen så stämmer det att de flesta beräkningar antyder ett samband mellan förhöjda halter växthusgaser som koldioxid och ett varmare klimat. 
 • Hur starkt detta samband är debatteras fortfarande livligt. 
 • Och vi vet att ett stort antal andra faktorer påverkar klimatet. Dit hör moln och partiklar som påverkar jordens strålningsbalans samt havens viktiga roll att reglera klimatet över lång tid.
 • Inte minst spelar slumpen en stor roll som kan ge långvariga förändringar utan synbarlig anledning.
 • Sammantaget har detta gett upphov till de många och kraftiga klimatförändringar som vi känner ifrån historien.
Här andas lite lätt skepsis till klimatalarmism, men bara lite: Det "flesta beräkningar antyder ett samband mellan mer CO2 och varmare klimat", som kan vara starkt, vem vet...och så faller Bengtssons kritik till marken...vilket väl kanske var avsikten... Bengtsson är ibland skeptiker ibland det motsatta tex som författare till ett uttalande av KVA som ger stöd åt IPCCs klimatalarmism...
Det hade varit bättre med en replik från världens främste expert på havsytans nivå Nils-Axel Mörner, men hans replik refuserades väl av SvD eftersom den var sant skeptisk...    

fredag 1 september 2017

torsdag 31 augusti 2017

Orwell's 1984 Doublethink vs Copenhagen InterpretationHere is how Orwell describes doublethink in his famous book 1984:
 • Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them. 
 • The Party intellectual knows in which direction his memories must be altered; he therefore knows that he is playing tricks with reality; but by the exercise of doublethink he also satisfies himself that reality is not violated. 
 • The process has to be conscious, or it would not be carried out with sufficient precision, but it also has to be unconscious, or it would bring with it a feeling of falsity and hence of guilt.
 • Doublethink lies at the very heart of Ingsoc, since the essential act of the Party is to use conscious deception while retaining the firmness of purpose that goes with complete honesty.
 • To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just so long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies --all this is indispensably necessary. 
 • Even in using the word doublethink it is necessary to exercise doublethink. For by using the word one admits that one is tampering with reality; by a fresh act of doublethink one erases this knowledge; and so on indefinitely, with the lie always one leap ahead of the truth. 
 • Ultimately it is by means of doublethink that the Party has been able --and may, for all we know, continue to be able for thousands of years -- to arrest the course of history.
 • All past oligarchies have fallen from power either because they ossified or because they grew soft. Either they became stupid and arrogant, failed to adjust themselves to changing circumstances, and were overthrown; or they became liberal and cowardly, made concessions when they should have used force, and once again were overthrown. 
 • They fell, that is to say, either through consciousness or through unconsciousness. It is the achievement of the Party to have produced a system of thought in which both conditions can exist simultaneously. 
 • And upon no other intellectual basis could the dominion of the Party be made permanent. If one is to rule, and to continue ruling, one must be able to dislocate the sense of reality.
Can we see something of doublethink in our present (Western, liberal, democratic) society? Yes, climate alarmism has all the features of doublethink and The Party, and so has quantum mechanics, the incarnation of modern physics, with wave-particle duality, complementarity and denial of reality as flagrant expressions of doublethink, all according to the Copenhagen Interpretation lead by Bohr acting as the Party. 

Think of that!

Yes, Quantum Mechanics Needs to be Rebuilt


The long article Quantum Theory Rebuilt From Simple Physical Principles in Quanta Magazine tells the same old story again:
 • Scientists have been using quantum theory for almost a century now, but embarrassingly they still don’t know what it means.
 • Some physicists just shrug and say we have to live with the fact that quantum mechanics is weird. 
 • But some researchers want to dig deeper. 
 • If these efforts succeed, it’s possible that all the apparent oddness and confusion of quantum mechanics will melt away, and we will finally grasp what the theory has been trying to tell us. 
 • There’s no guarantee of success — no assurance that quantum mechanics really does have something plain and simple at its heart, rather than the abstruse collection of mathematical concepts used today. 
But there is light in the tunnel: Check out 
offering a new approach based on classical physical principles, which is not weird and can be understood, presented in the upcoming book Real Quantum Mechanics

As usual Lubos Motel on The Reference Frame rushes to hide the truth about the present state of quantum theory by shouting that the Quanta article is anti-quantum crackpot.   

tisdag 29 augusti 2017

Klimatvetenskapens Tragedi: Professorernas Svek

Sten Kaijser skriver på Klimatupplysningen att klimatprofessor Lennart Bengtson har fel när han påstår:
 • Tragedien med klimatvetenskapen är att den till övermått drabbats av lekmannaintresse...har den allmänna debatten helt spårat ut då det stora flertalet som yttrar sig inte vet ett jota vad de vad de pratar om.
Jag håller med Sten Kaijser: Felet med klimatvetenskapen är inte "lekmannaintresse" utan tvärtom att den "professionella klimatvetenskapen" vid universitet, akademier och forskningsinstitut (som Lennart Bengtsson representerar) legitimerar en politiskt driven koldioxid-alarmism genom att fabricera underlag i form av teori och observation, som är medvetna rena falsarier. 

Detta är klimatprofessorernas svek mot mänskligheten och det är "lekmannaintresset" i bloggosfären (representerat av bl a Sten Kaijser) som uppdagat sveket. Domen över den professionella klimatvetenskap som svikit sin uppgift kommer att vara hård. 


PS. Jag ingår numera i Klimatrealisternas Vetenskapliga Råd (tillsammans med Wibjörn Karlen och Nils-Axel Mörner). Det gör inte klimatprofessor LB.

söndag 20 augusti 2017

Harvard Physicist: Climate Science in Real Trouble

Harvard physicist Willie Soon insists that the American National Academy of Science (NAS) is “100 percent corrupt” in its support of CO2 alarmism and the climate scientists who put up the content at the NAS are”really dangerous”, likening their solution to global warming to amputating a patient’s arms and legs in order to cure his headache.

The Royal Swedish Academy of Sciences is in good company with NAS in its unconditional support of the IPCC CO2 alarmism.

fredag 11 augusti 2017

New Text Book: Global Warming by Doubled CO2 Not Measurable

The new text book Environmental Aspects of Gas and Oil Production by leading scientists Robertson and Chilingar sends the message based on the "adiabatic theory" of planetary surface temperature, that the warming effect of doubled atmospheric CO2 is at most 0.5 C,  that is, not measurable.

This is the same analysis as that I presented in Slaying the Sky Dragon.

Students learn from text books and text books thus represent the current state of "settled science", which by the new text book then gives no ground for CO2 alarmism.